sk
Priemyselná a systémová integrácia

Priemyselná a systémová integrácia

SIMERIS ponúka realizáciu projektu „na kľúč“ počnúc analýzou a pochopením potrieb zákazníka s cieľom predložiť najvhodnejšie riešenia. Tento outsourcingový spôsob realizácie zároveň šetrí ľudské zdroje klienta rieši požiadavky zákazníka a dáva priestor znalostiam...
Čítaj viac
Automatizácia

Automatizácia

Vzhľadom na súčasné trendy priemyselná automatizácia zasahuje do čoraz širšieho spektra oblastí. S prihliadnutím na rozsah aplikácií, v ktorých priemyselná automatizácia nachádza využitie, je nevyhnutná všestrannosť a znalosť výhod jednotlivých systémov. Naši odborníci sú Vám plne...
Čítaj viac
Priemyselná robotika

Priemyselná robotika

Pri integrácii priemyselných robotov do výrobného procesu je nevyhnutné vytvorenie a/alebo úprava trajektórií a programov. Vzhľadom na projekty, ktoré sme realizovali v rámci Európy, máme skúsenosti s programovaním priemyselných robotov s rôznymi typmi aplikácií.
Čítaj viac
Školenia

Školenia

Odborne zaškolená obsluha značne ovplyvňuje kvalitu výrobného procesu a životnosť zariadení. Ponúkame praktické školenia v priestoroch našej spoločnosti alebo priamo na nainštalovaných zariadeniach v závodoch zákazníkov. Školenia sú realizované formou teoretických..
Čítaj viac